Uniforme aanpak voor finance, control en risk change initiatieven

Aanleiding: Een internationaal opererende bank wil alle change initiatieven op gebied van finance, control en risk op een uniforme manier en via hetzelfde team laten implementeren. Hiertoe wordt een agile domein opgezet om de organisatie te helpen te blijven voldoen aan de toenemende regeldruk in deze aandachtsgebieden.

 

Opdracht:Implementeer een agile manier van werken en breng alle huidige en aankomende change initiatieven onder in een eenduidige, geprioriteerde backlog.

 

Onze aanpak: 

  • We hebben een uniforme manier van werken opgesteld en afgestemd met betrokken stakeholders
  • We hebben rollen en functies gedefinieerd en samen met afdelingshoofden ingevuld
  • We hebben afstemming gezocht over initiatieven, prioriteiten en benodigde resources
  • Wij hebben betrokkenen ondersteund in de nieuwe manier van werken

 

Resultaat: Samen met de medewerkers van de bank heeft InTheArena ervoor gezorgd dat de volledige change organisatie op de aandachtsgebieden finance, risk en control werkt via het agile scrum principe. Het agile domein is opgezet en met een gedragen, geprioriteerde backlog als volwassen organisatieonderdeel overgedragen een intern domeinhoofd.