Unieke handelsbeurs opgezet voor Triodos Bank

Stel je voor: plotseling kan je niet meer bij je beleggingen. Bij Triodos Bank gebeurde het, nadat de handel in hun certificaten werd stilgelegd. Wij hebben geholpen om tienduizenden klanten in vijf landen weer toegang te geven tot hun geld.

Aanleiding

Triodos Bank werd geconfronteerd met nieuwe wetgeving. Het resultaat? De handel werd stil gelegd: certificaathouders konden niet meer bij hun beleggingen. Hoe nu verder? De bank besloot om haar certificaten vanaf juni 2023 verhandelbaar te maken op een eigen handelsbeurs.

Opdracht

Start de handel in certificaten van Triodos Bank op door het inrichten van een handelsplatform. Informeer en ondersteun de certificaathouders bij deze overgang en stem deze verandering af in de vijf landen waar Triodos actief is.

Onze aanpak

  • Door het gebruik van onze 5-stappen-methode hebben wij het programma ingericht om succesvol te zijn.
  • We stelden een gedetailleerde planning op en voerden deze uit zodat duidelijk werd wanneer welke certificaathouders uit welk land toegang kreeg tot het platform.
  • De communicatie over de verandering voerden we centraal uit binnen het hoofdkantoor van de bank. Zo hadden we overzicht en controle over de communicatie gericht op vijf verschillende landen, in zes verschillende talen.
  • Samen met de ontwikkelaar van het platform maakten we gerichte aanpassingen om de wensen en verwachtingen van de certificaathouders tegemoet te komen. Zo vertaalden we het platform volledig laten in vijf nieuwe talen.
  • Met medewerkers van verschillende afdelingen hebben we allerlei processen aangepast nu de certificaten op een extern platform verhandelt worden.
  • We hebben continu nauw samengewerkt en gecommuniceerd met vertegenwoordigers van de bank in vijf landen, de ontwikkelaar van het platform maakte en hun klantenserviceteam.

Quote klant: β€˜β€™Met jouw resultaatgerichte en authentieke aanpak weet jij ons mee te nemen in wat er moet gebeuren om daadwerkelijk de verandering door te voeren. Aan een paar woorden heb je genoeg om aan de slag te gaan.’’

Resultaat

Het handelsplatform was op tijd af en kon volgens planning live gaan. De certifcaathouders hadden tijdig toegang tot het platform en de handel in certificaten kon weer worden hervat. Hierdoor konden duizenden mensen weer bij hun geld. InTheArena droeg bij door het inrichten van dit platform, het begeleiden van de toegang van klanten op het platform, het voeren van de communicatie met verschillende landen en het inrichten van nieuwe werkprocessen.

Deze opdracht kende een grote tijdsdruk en veel media-aandacht, maar dat maakte het voor mij alleen maar uitdagender en mooier om aan bij te dragen. Wil je meer weten over deze opdracht of wat mij zo aanspreekt in uitdagende projecten? Neem vooral contact met mij op!

Gideon