Nieuw beleid vertalen naar afspraken tussen pensioenuitvoerder en -beheerder

Aanleiding: Het grootste pensioenfonds van Nederland wil een nieuw uitbestedingsbeleid ontwikkelen voor Pensioenbeheer waarbij de deelnemer centraal staat.

 

Opdracht:

  • Ontwikkel samen met de projectmanager een nieuw uitbestedingsbeleid. Dit nieuwe uitbestedingsbeleid wordt uitgewerkt in drie thema’s: “Deelnemerbeleving”, “Verandervermogen” en “Kwaliteitsverhoging Fondsondersteuning”.
  • Help ons bij het project “Kwaliteitsverhoging Fondsondersteuning”, zodat er  duidelijke afspraken zijn over de scope, de wensen en verwachtingen tussen het bestuur en de uitvoerder en wie wat doet.

 

Onze aanpak:

  • Om te bepalen waar de basis van het nieuwe uitbestedingsbeleid minimaal aan moest voldoen hebben we een benchmark bepaald en diverse casestudies uitgevoerd.
  • Op basis hiervan hebben we een voorstel gemaakt voor het nieuwe uitbestedingsbeleid dat is voorgelegd aan het bestuur.
  • Voor het project “Kwaliteitsverhoging Fondsondersteuning” hebben we:
    1. workshops & klantarena’s met leden van het bestuursbureau en de uitvoerder georganiseerd om te bepalen wat er nodig was om de kwaliteit van de fondsondersteuning te verbeteren.
    2. in 12 sprints is bepaald welke activiteiten nodig waren om de diensten van de uitvoerder op een 9+niveau te krijgen.  De opzet en de uitvoering van de sprints werd op basis van Black Belt Lean Six Sigma methodes bepaald.

 

Resultaat: Met hulp van InTheArena is er een nieuw uitbestedingsbeleid pensioenbeheer ontwikkeld dat het bestuur heeft goedgekeurd. Ook gaf het bestuur goedkeuring voor de start van de vervolgtrajecten die nodig zijn om de kwaliteitsverhoging van de fondsondersteuning op een 9+ niveau te krijgen.