Op waardevolle wijze nieuw beleggen product geïmplementeerd

Aanleiding: Een private bank wil binnen één jaar 30.000 klanten laten kiezen voor één van de nieuwe producten om in te beleggen. Deze keuze wordt gemaakt na het voeren van een gesprek tussen klant en klantadviseur.

 

Opdracht: Help ons bij het realiseren van onze doelstelling;

Het spreken met alle klanten,  waarbij het uitgangspunt is:

  • De klant maakt een keuze voor één van de beleggingsproducten
  • De klant ervaart het gesprek als prettig en nuttig

 

Aanpak:

  • Wijzorgden voor de strakke aansturing van het project.
  • Elk kantoor werd bezocht, alle klantadviseurs werden getraind en alle middelen en ondersteuning werden geboden om de klantadviseurs succesvol te laten zijn.
  • Daarnaast verzorgden we een wekelijkse managementinformatie die bijdroeg aan een strakke sturing door de leidinggevenden, die daardoor ervaarden dat ze “in control” waren.

 

Resultaat: De klantadviseurs hebben al hun klanten gesproken. De klanten hebben een keuze gemaakt en gaven in de evaluatie aan het gesprek als zeer waardevol te hebben ervaren.