Risico’s aflossingsvrije hypotheek in beeld gebracht voor klant

Aanleiding: Een hypotheekverstrekker wil klanten bereiken die mogelijk een risico lopen met hun huidige aflossingsvrije hypotheek.  Op basis van de persoonlijke situatie willen zij klanten een passende oplossing bieden. Dit willen ze voor alle labels waarvan zij de hypotheekverstrekker zijn, zodat alle klanten die in een soortgelijke situatie zitten op een gelijke manier benaderd worden. Uiteindelijk is het doel dat er in een paar jaar tijd meer dan honderdduizend klanten benaderd worden, die verspreid zitten over verschillende labels.

 

Opdracht: Ontwikkel een consistente klantbenadering en implementeer deze over alle labels heen.

 

Onze aanpak:

  • Samen met de betrokken partijen hebben we een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit om de gestelde doelen te halen. Vervolgens hebben we gezorgd voor duidelijke toezegging door management.
  • Daarna hebben we alle hulpmiddelen en intern communicatiemateriaal ontwikkeld ter ondersteuning van een duurzaam proces en werkwijze. Hierdoor wisten medewerkers wat er van hun verwacht werd en hoe zij bijdroegen aan de doelstelling. Dit hebben we gedaan voor meerdere labels.

 

Resultaat: Met onze hulp heeft de organisatie binnen een paar maanden al veel klanten bereikt die een waardevol oriënterend gesprek hebben gehad over de mogelijke risico’s van hun aflossingsvrije hypotheek. Hiermee hebben we een basis gelegd en is het bespreken van mogelijke risico’s een vast onderdeel van de dienstverlening van deze hypotheekverstrekker.