Wereldwijde implementatie HR systeem zorgt voor uniformiteit en gemak voor medewerkers

Aanleiding: Een bank gaat een nieuw HR systeem gebruiken waarmee alle medewerkers en leidinggevenden wereldwijd via één systeem toegang hebben tot alles wat met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft.  Zoals het aanvragen van opleidingen, toegang tot interne vacaturebank, vastleggen van performance afspraken en beoordelingsgesprekken. Hierdoor ontstaat er uniformiteit en gemak voor medewerkers.

 

Opdracht:

  • Ontwikkel en implementeer een internationale communicatiestrategie voor dit nieuwe HR systeem voor 25.000 medewerkers van de bank zodat:
    1. Medewerkers en leidinggevenden de mogelijkheden van het HR systeem, taken, verantwoordelijkheden en tijdslijnen kennen en;
    2. bekend zijn met de HR visie rondom thema’s als persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
  • Maak heldere communicatierichtlijnen waarbinnen de landen de ruimte hebben om hun eigen communicatie activiteiten te bepalen.

 

Onze aanpak:

  • Als projectleider communicatie leidinggegeven aan het HR projectteam communicatie. Als team ontwikkelden wij een internationale communicatiestrategie, -materiaal en voerden de communicatie uit.
  • Binnen HR inzichtelijk gemaakt dat afdelingen deels overlappende aandachtgebieden hadden. Gezorgd dat deze beter op elkaar zijn afgestemd, zodat daarmee een helder verhaal ontstond richting medewerkers.
  • Adviserende rol richting de Nederlandse businesslines hoe zij de bankbrede communicatie uitingen voor de eigen businessline relevant kunnen maken.
  • Communicatierichtlijnen inclusief communicatiemateriaal beschikbaar gesteld aan de landen die zij als basis gebruikten voor hun eigen communicatie activiteiten.

 

Resultaat: Met onze hulp zijn leidinggevenden en medewerkers wereldwijd bekend met de mogelijkheden van het nieuwe HR systeem en begrijpen waarvoor, wanneer en hoe ze het systeem kunnen en moeten gebruiken. Medewerkers zijn bekend met de HR visie, de ambitie van de bank, en begrijpen wat dat voor hen betekent.