Invoering GDPR zorgt dat bank voldoet aan nieuwe wetgeving

Aanleiding: Een bank moet, zoals iedere andere financiële instelling, voldoen aan de nieuwe GDPR (Gerenal Data Protection Regulation) wetgeving. Er is een GDPR bankbreed programma ingericht om ervoor te zorgen dat de bank per 25 mei 2018 voldoet aan deze nieuwe wetgeving.

 

Opdracht: Zorg als implementatiemanager ervoor dat:

  1. De afspraken die met de klanten zijn gemaakt in het kader van het beschermen van hun persoonsgegevens ook daadwerkelijk in de organisatie zo uitgevoerd worden.
  2. Alle afdelingen op het hoofdkantoor de processen zo inrichten dat de afspraken met de klant uitgevoerd worden.

 

Onze aanpak 

  • We werkten direct en nauw samen met de projectmanager van de landen waar de bank actief is. Hiermee borgden we de uniforme werkwijze.
  • We stelden een multidisciplinair team samen waarmee we stapsgewijs en doelgericht onze aanpak bepaalden om ervoor te zorgen dat de processen in lijn waren met de afspraken.
  • We betrokken de mensen uit de praktijk en samen met hen stuurden we afdelingen strak aan op het nakomen van de afspraken.

 

Resultaat: Op het hoofdkantoor zijn alle processen ingericht zodat de afspraken die gemaakt zijn met de klanten over het beschermen van hun persoonsgegevens ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.