InTheArena is een crime fighter!

Wij helpen de mensen van ABN AMRO om misbruik tegen te gaan. Witwassen, fraude of sancties omzeilen; het is moeilijker dankzij InTheArena!

Aanleiding

ABN AMRO wil beter worden in het tegengaan van mogelijk misbruik door klanten van hun banksysteem, bijvoorbeeld doordat zij geld witwassen, fraude plegen of sancties omzeilen.

Opdracht

InTheArena helpt een team van implementatiemanagers om alle regels goed uit te leggen aan de medewerkers van ABN AMRO en al haar dochterondernemingen. Zodat zij begrijpen wat zij elke dag kunnen doen om dit misbruik tegen te gaan.

Onze aanpak

Dankzij onze vijf stappen methode bereiken de implementatiemanagers op een zelfde manier snel hun doel. De methode helpt hen om op een gestructureerde manier deze verandering aan te pakken, niemand te vergeten en iedereen te betrekken die betrokken moet worden.

Resultaat

De wereld is een stuk veiliger geworden! De medewerkers van de bank begrijpen heel goed wat ze moeten doen om criminaliteit tegen te gaan. En ze weten wat ze moeten doen als ze een vermoeden hebben dat een klant misbruik wil maken.