Implementatie uniformiteit in project uitvoering

Aanleiding: Een bank wil dat alle projecten en veranderingen op een goede en uniforme manier worden geïmplementeerd. Hoe grote veranderingen werden geïmplementeerd hing heel erg af van wie er bij betrokken was. Er was geen overzicht van alle lopende projecten. Hierdoor ontstond er een chaotische situatie.

 

Opdracht: Bedenk een Business Implementatie strategie en voer deze uit, waardoor het voor iedereen duidelijk is welke veranderingen er aan zitten te komen en wat er van iedereen verwacht wordt.

 

Onze Aanpak:

  • In de rol van Hoofd Business Implementatie hebben we een team van professionele mensen aangestuurd.
  • We besloten over de implementatiestrategie en – aanpak.
  • We waren eindverantwoordelijk voor de uniforme werkwijze waarop alle grote projecten werden uitgevoerd.
  • Daarnaast waren we als projectleider voor een aantal grote projecten ook zelf uitvoerend en verantwoordelijk voor de Business Implementatie.

 

Resultaat: De bank werkt nu op een uniforme manier bij het uitvoeren van grote projecten. De medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor lopen projecten soepeler, binnen budget en wordt de oorspronkelijke business case behaald.