Implementatie uniformiteit in dossiervorming en archivering

Aanleiding: Een bank wil voldoen aan de toenemende en constant veranderende eisen van klanten en toezichthouders. Eén van de eisen is dat zij zorgvuldig omgaat met de informatie over klanten. De opdrachtgever wil dat iedereen binnen de bank met hetzelfde systeem gaat werken om dossiers te vormen en te archiveren.

 

Opdracht: Ontwikkel en implementeer een internationale aanpak voor de 30.000 medewerkers van de bank. Doe dit via de agile – scrum methode.

 

Aanpak:

  • Voor het bepalen van de aanpak hebben we een doorsnede van gebruikers betrokken. Zij hebben ook een actieve rol gespeeld bij de uiteindelijke implementatie.
  • Wij hebben alle communicatie rondom de implementatie verzorgd.
  • Wij hebben trainingen over de nieuwe werkwijze ontwikkeld en gegeven aan medewerkers.

 

Resultaat: Samen met de medewerkers van de bank heeft InTheArena ervoor gezorgd dat iedereen zorgvuldig om kan gaan met de informatie van klanten en dat iedereen op dezelfde wijze dossiers vormt en archiveert.