Nieuw screeningsproces voorkomt witwassen van geld en financiering van terrorisme

Aanleiding: Om witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan is een internationale bank verplicht haar klanten regelmatig te screenen. Hiervoor moeten screeningsprocessen worden verbeterd om de kwaliteit van de screening klanten te borgen.

 

Opdracht: Help ons als implementatie- en communicatiemanager bij de uitrol van een nieuw screeningsproces:

  1. Ontwerp een nieuw screeningsproces dat correcte en tijdige screening borgt.
  2. Zorg dat alle medewerkers op de verschillende screeninglocaties het nieuwe proces kunnen en willen toepassen.
  3. Stel voortgangsrapportages op om de voortgang van klantscreening te monitoren.

 

Onze aanpak:

  • We stelden een gebruikersteam samen met accountmanagers, analisten en compliance officers om een nieuw screeningsproces te ontwerpen.
  • We stelden trainingsmateriaal op waarmee we alle betrokkenen informeerden over hun taken en verantwoordelijkheden in het nieuwe proces.
  • We organiseerden online sessies om wereldwijd alle betrokkenen te informeren over de proceswijzigingen en voortgang van de klantscreening.

 

Resultaat: Klanten worden correct en tijdig gescreend. Hierdoor kan er tijdig geacteerd worden op verdachte klanten zodat witwassen van geld en financiering van terrorisme wordt voorkomen.