Implementatie financiele & prudentiele rapportages

Aanleiding: Een bank wil voldoen aan de toenemende en constant veranderende rapportagedruk van financiële en prudentiële toezichthouders. Er is een softwarepakket aangekocht waarmee het rapportageproces geautomatiseerd wordt. Tegelijkertijd moet voor een vanwege Brexit verzelfstandigende dochteronderneming een nieuwe rapportagestraat worden ingericht.

 

Opdracht: Implementeer het softwarepakket, help de bank voldoen aan huidige en toekomstige vereisten van de Europese, Nederlandse en Britse toezichthouders en doe dit via de agile – scrum methode.

 

Onze aanpak: 

  • We hebben een uniforme manier van analyse, delivery en testen uitgewerkt
  • We hebben beide rapportagestraten aangesloten op eenzelfde data warehouse om zoveel mogelijk samen te kunnen ontwikkelen
  • Wij hebben alle communicatie rondom de implementatie verzorgd
  • Wij hebben betrokkenen ondersteund in de nieuwe manier van werken

 

Resultaat: Samen met de medewerkers van de bank heeft InTheArena ervoor gezorgd dat de rapportages volledig, tijdig en juist worden gerapporteerd en dat er snel en wendbaar kan worden omgegaan met toekomstige veranderingen in regelgeving.