Beleggende klant in beeld gebracht

Aanleiding: Een private bank wil binnen één jaar het risicoprofiel van 16.000 beleggende klanten bepalen volgens de nieuwe eisen van de toezichthouder.

 

Opdracht: Help ons bij het realiseren van onze doelstelling: alle klantadviseurs hebben binnen één jaar van al hun klanten de passendheid van de beleggingsdienstverlening getoetst.

 

Onze aanpak: 

  • Wij zorgden voor een vertaling van de eisen van de toezichthouder naar een concrete werkwijze. Dit deden door met een persoonlijk gesprek de situatie van de klant diepgaand te inventariseren. Zo bepaalden we ook voor het passende risicoprofiel.
  • Om dit te bereiken:
    • werden alle klantadviseurs opgeleid en begeleid om volgens deze nieuwe werkwijze om hun klanten te spreken.
    • bezochten we elk kantoor en was er na het bezoek wekelijks contact om blijvend te ondersteunen en hen succesvol te laten zijn.
    • informeerden we het management wekelijks, dit droeg bij aan strakke sturing door de leidinggevenden, die daardoor ervaarden dat ze “in control” waren.

 

Resultaat: Alle klanten zijn binnen één jaar gesproken en hun risicoprofiel is bepaald aan de hand van de nieuwe eisen. Hierdoor is de beleggingsdienstverlening passend voor de klant, de bank en compliant aan de eisen van de toezichthouder.