‘Altijd op de hoogte door Berichten over uw Buurt’

Daar sta je dan, wéér vast in het verkeer. Waarom wist je niks van deze wegafsluiting af? En hoezo heeft de buurman ineens een uitbouw? Gelukkig weet je met de e-mailservice Berichten over uw Buurt voortaan welke besluiten de overheid over jouw buurt neemt. Hieronder lees je hoe wij helpen met de implementatie van dit project.

Aanleiding

De Bekendmakingswet. Daarin staat dat de overheid inwoners actiever moet betrekken bij besluiten over hun woonomgeving. Hoe? Met Berichten over uw Buurt dus. Met deze e-mailservice zijn 8 miljoen Nederlanders op de hoogte van bekendmakingen over hun buurt.

Opdracht

We helpen het implementatieteam van het Kennis en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) met de uitrol van Berichten over uw Buurt. Dit team is verantwoordelijk voor het voorlichten van decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk zijn voor het voorlichten van hun inwoners.

KOOP is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onze aanpak

Met onze vijf-stappen-methode in de hand helpen we het implementatieteam van KOOP met een gestructureerde aanpak van het project. Samen hebben we bijvoorbeeld:

  • Een implementatieplan geschreven, met daarin een plan van aanpak, de scope van het project, een afkadering van de verantwoordelijkheden en een planning.
  • Ervoor gezorgd dat het project in drie fases wordt uitgerold. Namelijk de voorbereidingsfase, een pilot met de aansluiting van de zogenoemde kopgroepgemeenten én het aansluiten van de resterende gemeenten.
  • Een communicatietoolkit ontwikkeld, van posters tot aan persberichten. Hiermee kunnen decentrale overheden hun inwoners voorlichten over Berichten over uw Buurt.
  • Een vragenlijst opgesteld voor het actief ophalen van feedback bij de kopgroepgemeenten. Deze feedback wordt gebruikt om de e-mailservice te verbeteren.

Resultaat

Het implementatieteam heeft met hulp van InTheArena decentrale overheden goed geholpen in het voorlichten van hun inwoners over Berichten over uw Buurt. 8 miljoen Nederlanders zijn hierdoor straks helemaal op de hoogte van de overheidsbesluiten over hun buurt.